OGRODY

Nasze ogrody realizujemy  najczęściej w 3 stylach:

nowoczesnym ( z basenami lub ścianami wodnymi , jacuzzi, itp. )

krajobrazowym ( często ze stawami biologicznymi z funkcją kąpielową ) 

japońskim Fusion ( często z mniejszymi stawami i kaskadą wodną )

Wykorzystujemy w nich materiały naturalne – kamień, drewno egzotyczne    ( ogrody krajobrazowe i japońskie ) oraz metal i szkło , beton architektoniczny  ( ogrody nowoczesne ). Różnorodna pod względem gatunków i przestrzeni roślinność występuje w układach naturalistycznych i krajobrazowych. W ogrodach japońskich Fusion horyzontalne i strzyżone grupy Karikomi łączą się z elementami ogrodu leśnego. Rośliny ogrodu nowoczesnego to prostota formy , liniowości nasadzeń , geometria topiarów – zmiękczone trawami ozdobnymi  i pojedynczymi formami kwitnącymi.